Wat zijn de begeleidingsvormen?

Trainingen: Vitaal blijven werken, Lichaamsgerichte trainingen, Ki-training. P.I.B. heeft langdurige ervaring met het verzorgen van trainingen voor b.v. oudere medewerkers, trainingen om werkstress te hanteren en te reduceren. Binnenkort vindt u op deze pagina het actuele aanbod van de trainingen die wij verzorgen zoals;
  • Vitaal (blijven) werken
  • Ki-training
  • Concentratietraining
  • Andere lichaamsgerichte trainingen

Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om samen te kijken naar persoonlijke dan wel functiegebonden vraagstukken in de eigen werksituatie. Dit gebeurt door het stellen van vragen in plaats van het geven van oplossingen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid van medewerkers wordt benut en verder wordt ontwikkeld om de kwaliteit van het werk te verbeteren. Intervisie kan zowel kort- als lang durend zijn maar is altijd met een vast aantal deelnemers en vindt meestal plaats in kleine groepen. Vooraf worden afspraken gemaakt over de doelstellingen en de werkwijze. Intervisie kan zowel onbegeleid als begeleid plaats vinden. Wij ondersteunen u bij het opzetten van een intervisietraject en begeleiden dat waar nodig. Wij besteden daarbij naast de uitgangswaarden van de intervisie onder meer aandacht aan het leerproces en de ontwikkeling van een professionele beroepshouding.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject waarin een individu door een professional wordt ondersteund om in b.v. de werk situatie beter te functioneren of een specifieke taak te volbrengen. Coaching helpt om inzicht te krijgen in het eigen handelen, passend gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, beter te functioneren en zich verder te ontwikkelen. We starten vanuit de persoonlijke situatie. Tijdens het traject wordt gewerkt aan een aantal persoonlijke (leer-)doelen en aan het vermogen om afstand te nemen van de eigen situatie en problemen in een ander perspectief te zien. In overleg met de coach, bepaalt de cliënt de leerdoelen. Aan het begin van het traject wordt een plan opgesteld dat regelmatig geëvalueerd wordt. We gebruiken verschillende technieken, onderzoeken alternatieven en werken zonodig lichaamsgericht. Daarnaast overleggen we over het gebruik van theorieën.

Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarin professionals, die beroepsmatig met mensen werken, hun stijl van werken verbeteren en actualiseren. Supervisie is bij uitstek geschikt voor; leidinggevenden, maatschappelijk werkers, leraren en professionals in de zorg. Voor hen geldt dat zij zicht moet hebben op de situaties die hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe zij er mee omgaan en welke alternatieven er zijn. Het richt zich onder andere op gedachten, inzichten, gevoelens, strevingen, gedragingen en het ontwikkelen van vermogen tot integratie hiervan. Supervisanten leren om op de eigen ervaringen, opgedaan in de beroepsuitoefening, te reflecteren en die te doorzien, om te komen tot een beter functioneren. Supervisie helpt beginnende beroepsbeoefenaren bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en het ondersteunt ervaren werkers hun professionele standaard te handhaven.