PRIVACY  VERKLARING  P.I.B. (Professionals In Begeleiding)

Deze pivacyverklaring is bedoeld om aan te geven dat de gegevens van personen die de site van P.I.B. bezoeken zorgvuldig en volgens geldende regelingen gehanteerd zullen worden. P.I.B. is een VOF die zich bezig houdt met supervisie, intervisie, coaching, training en onderwijs voor alle (groepen) medewerkers binnen welzijn, zorg, onderwijs en MKB. De door  bezoekers van de site verstrekte gegevens, o.a. via contactformulier, worden slechts ingezien en gebruikt door medewerkers van P.I.B. en worden niet gedeeld met andere partijen. Verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk (b.v. i.v.m. facturering) E-mail adressen worden bewaard totdat u als cliënt een verzoek tot verwijdering indient. U heeft recht op inzage. Dat houdt in dat uw persoonsgegevens met u gedeeld worden als u daarom verzoekt.

Uw rechten.

  • Recht op ratificatie. Indien gegevens onjuist blijken of onjuist zijn verwerkt worden die op verzoek aangepast.
  • Klachtrecht. Een klacht over P.I.B. t.a.v. mogelijke privacyschending kan worden ingediend bij De Autoriteit Persoonsgegeven.
  • Recht op het stoppen van gegevens gebruik. U kunt aangeven wanneer u wilt dat het gebruik van uw gegevens door P.I.B. stopt.
P.I.B. verhandelt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.